Bestuur:
Functie Naam / adres
Telefoon / EMail
Voorzitter
Toernooileider

Ton van Ginkel
Kruyderlaan 29-3
3431BM  Nieuwegein

06 513 712 92

tonvginkel@msn.com

Secretaris Enne Wierda
Oranjelaan 13
3958 XR  Amerongen
0343 456293
06-37405395
ennejacob@gmail.com
Penningmeester
Ledenadministratie
Winkel
Willem Strasters
Riemenmaker 18
1531 PH Wormer

                            Banknmr.
075 642 1053
06 222 839 62

otcnederland@yahoo.com
NL75 INGB 0000 402 675
t.n.v. OTC Nederland
Wormer
terug

Alle toernooien van de OTC zijn tot 24 april   vervallen
Ook het NK Veteranen, dat was verplaatst naar  april,  gaat niet door
Dit wordt april 2022.